Ny lov

Nu skal alle vælge en el-forsyningsaftale på markedsvilkår – lokalt er fristen den 30. april.

MES er medejer af:

ELNET – MES NET A/S

Selvbetjening

 • Indtast måleraflæsning
 • Se regninger og kontoudtog
 • Data bank
 • Meld flytning
 • Ledningsoplysninger

Elpriser

 • Netydelser
 • Afgifter
 • Elvarme, afgifts reduktion

Solceller & Mikro VE anlæg

 • Solceller & Mikro VE anlæg

Tilslutningspriser 2014

Intern overvågning

Princip for tarifering

Bestemmelser

 • Tilslutningsbestemmelser
 • Netbenyttelsesaftale
 • Fællesregulativet 2011
 • Restance retningslinjer
 • Gebyroversigt

Besparelser