Sådan er elprisen sat sammen

 

Markedsel, afgifter, tariffer og PSO

Sådan er elprisen sammensat

I dag kan alle husstande frit vælge elleverandør. Det betyder, at du kan påvirke din samlede elpris ved at købe markedsel hos den elleverandør, der kan tilbyde den billigste kWh.

Forbrugerprisen på el er sammensat af forskellige elementer – den rene el, transport og offentlige forpligtelser, moms og energiafgifter til staten. Figuren viser, at den rene pris på el udgør ca. 18% af den samlede forbrugerpris, mens afgifter til staten og moms udgør knap 60 %. Udgifter til transport og offentlige forpligtelser udgør ca. 21 %

Forstå din elregning

Markedsel

Markedsel er den del af elprisen, der handles på det frie elmarked, og som man kan lave en individuel aftale med en elleverandør om.

Transportbetaling og offentlige forpligtelser

Transportbetaling dækker over de udgifter, der er forbundet med at få el ud til forbrugerne. Det vil sige til selve transporten af el og til at vedligeholde og udbygge elnettet.

Offentlige forpligtelser

Dækker betaling af en række samfundsnyttige formål, som alle brugere skal betale til. Det gælder blandt andet udgifter til udvikling og udbredelse af miljøvenlig energi. Offentlige forpligtelser er det danske udtryk for PSO (Public Service Obigations).

Udgifterne opkræves af Energinet.dk via dit elnetselskab.

Moms

Du betaler både moms af den frie el og af de lovregulerende ydelser.

Energiafgifter til staten

Dit netselskab opkræver energiafgiften på vegne af staten.

 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret med seneste nyheder og aktuelle tilbud
 
 

Vigtig information til dig!

Sammen er vi stærkere for dig...

Sammen er vi stærkere for dig...

RAH Elhandel A/S og MES Elhandel A/S

fusioner til gavn for dig

Læs mere