Nyheder

 
Bredbåndspuljen 2018 - 24-10-2018

MES Fibernet er i samarbejde med lokale kræfter i gang med at afklare mulighederne for at etablere fibernet i flere områder, som har store udfordringer med hensyn til internetforbindelsen.
Internetforbindelse som i hverdagen er blevet en nødvendighed blandt andet for at kunne tilgå sin netbank, aflevere opgaver for gymnasie studerende og for at kunne drive virksomheder udenfor byzonerne.

Vi arbejder i øjeblikket tæt sammen med lokale projektejere på 10 fiberprojekter i vores område, ansøgningsfristen for støtte fra Bredbåndspuljen 2018 er 1. november. Efterfølgende skal Energistyrelsen vurdere hvilke projekter der kan gives tilsagn til - vi forventer at modtage svar på ansøgningerne i midten af december.

Bredbåndspuljen er en del af Folketingets plan for bedre internetforbindelse i landzonerne, der er i 2018 afsat 100 millioner kroner, som Energistyrelsen fordeler til projekter ud fra seks objektive kriterier.

 

Generalforsamling i MES A.m.b.a. - 08-05-2018

I henhold til vedtægterne indkaldes andelhavere hermed til ordinær generalforsamling:

Onsdag den 30. maj kl 19:00 på Hotel Dalgas, Brande.

Tilmelding er en nødvendighed for deltagelse og foregår ved at gå ind på www.tilmeld-mes.dk senest den 27. maj 2018.

Program: (bemærk det er ca. tider):

 • Kl. 18:45 dørene åbnes, hvor adgangsbevis og legitimation SKAL forevises/kontrolleres
 • Kl. 19:15 spisning – menu: stegt flæsk med persillesovs med efterfølgende kaffe
 • Kl. 20:30 afholdelse af generalforsamling i henhold til nedenstående dagsorden
 • (Kl. 22:15 de valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig i særskilt lokale)
 • Kl. 22:30 afslutning og tak for i aften

Dagsorden jf. vedtægternes § 7.1:

 • 1. Valg af ordstyrer
 • 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år
 • 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 • 4. Budgetorientering
 • 5. Behandling af indkomne forslag:
  • a. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer
 • 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
  • a. Formand Svend Mathiasen (modtager genvalg)
  • b. Næstformand Peder Sandfeld (modtager ikke genvalg)
  • c. Kay Laursen (modtager genvalg)
  • d. Poul Raaballe (modtager genvalg)
  • e. Poul Bindesbøl (modtager genvalg)
  • f. Herluf Tang (modtager genvalg)
  • g. Niels Hansen (modtager genvalg)
 • 7. Valg af statsautoriseret revisor
 • 8. Eventuelt

Har du ikke mulighed for at tilmelde dig på www.tilmeld-mes.dk, kan du kontakte os på telefon 96425230

Beretning 2017 - 07-05-2018

Vi har nu offentliggjort beretningen for aktiviteterne i 2017.
Du kan læse om et begivenhedsrigt år for MES A.m.b.a. på siden om MES Årsrapporter

Vi søger en forsyningsoperatør/elektriker - 17-04-2018

MES A.m.b.a. søger en medarbejder til elforsyningen, som kan motiveres af at arbejde med højspænding, og som værdsætter stabile og fleksible arbejdsforhold.

Ansættelsen er i vores driftsafdeling, og du vil referere til drifts-og anlægschefen.

Om jobbet

Du vil primært arbejde med at vedligeholde og udbygge vores elnet/transformerstationer, herunder:

 • Montering af 10 kV- og 60 kV-stationer
 • Montering af 0,4/10kV- og 60-kV-kabelanlæg samt gadebelysning
 • Vedligeholdelse af 0,4/10kV- og 60 kV-stationer og kabelanlæg samt luftledninger
 • Forefaldende el-opgaver i netselskabet
 • Bidrage til den gode kultur i MES.

 

Læs mere om jobbet og hvordan du søger

Generalforsamling 30. maj 2018 - 13-04-2018

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

MES A.m.b.a afholder den 30. maj kl 19:00 2018 ordinær generalforsamling på Hotel Dalgas i Brande.
Adgang til generalforsamlingen kræver tilmelding, vi åbner for tilmelding den 8. maj.

Hold derfor øje med nyhederne her på siden!